"UNUL DINTRE NOI" ROMANIA

Home » “UNUL DINTRE NOI” » TEXTUL INITIATIVEI LEGISLATIVE CETATENESTI EUROPENE PRO-LIFE

TEXTUL INITIATIVEI LEGISLATIVE CETATENESTI EUROPENE PRO-LIFE

Advertisements

ECI citizen stars

Ce este initiativa cetateneasca europeana (ICE)?

Initiativa cetateneasca europeana este un nou instrument de participare democratica.

Aceasta reprezinta o inivitatie adresata Comisiei Europene, “Guvernului Europei”, de a face o propunere legislativa asupra unor aspecte care sunt  de competenta legislativa a Comisiei Europene.

O initiativa cetateneasca europeana trebuie sustinuta de minimum un milion de cetateni UE, din cel putin 7 dintre cele 27 state membre. O initiativa cetateneasca poate aborda orice domeniu care intra sub incidenta legislativa a Comisiei.

TITLU: Unul dintre noi

Număr de înregistrare la Comisia Europeană : ECI(2012)000005

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005

Data înregistrării: 11/05/2012

 TITLU: Unul dintre noi

 OBIECT: Protecţia juridică a demnităţii, a dreptului la viată si a integrităţii fiecărei fiinţe umane din momentul concepţiei, în domeniile de competenţă ale UE, acolo unde această protecţie se dovedeşte a fi de o importanţă deosebită.

 DESCRIEREA OBIECTIVELOR: Demnitatea şi integritatea embrionului uman trebuie respectate. Acest lucru a fost stabilit în hotărarea Brüstle împotriva Greenpeace a Curţii de justiţie a Uniunii europene, care a definit embrionul uman ca fiind începutul procesului de dezvoltare a unei fiinţe umane. Pentru a da dovadă de coerenţă în exerciţiul atribuţiilor sale, UE ar trebui să interzică şi să pună capăt finanţării activitătilor care implică distrugerea embrionilor umani, în special în domeniul cercetării, al ajutorului pentru dezvoltare şi al sănătăţii publice.

DISPOZITIILE TRATATELOR CONSIDERATE RELEVANTE:

 – Articolul 2 TUE (Fondarea şi scopul Uniunii: demnitatea umană, egalitatea, drepturile omului); Articolele 1 şi 2 ale Cartei drepturilor fundamentale: demnitatea umana , dreptul la viaţă).

– Articolul 17 TUE (Atribuţiile generale ale Comisiei: promovarea interesului general al Uniunii şi luarea iniţiativelor corespunzătoare în acest scop, asigurarea aplicării tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de instituţii în temeiul acestora, executarea bugetului şi gestionarea programelor, luarea iniţiativelor de programare multianuală a Uniunii).

– Articolul 4 paragrafele 3 si 4 TFUE (Atriubuţiile UE în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice, cooperării pentru dezvoltare şi ajutor umanitar).

– Articolul 168 TFUE: Uniunea şi statele membre favorizează cooperarea cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstrative.

– Articolele 180 si 182 TFUE (Adoptarea programelor-cadru multianuale de cercetare, în conformitate cu procedura legislativă ordinară).

– Articolele 209 si 210 TFUE (Adoptarea programelor-cadru multianuale in domeniul  cooperării cu ţarile în curs de dezvoltare).

– Articolul 322 TFUE (Adoptarea normelor financiare aplicabile bugetului general, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, prin regulamente).

http://www.oneofus.eu/synthetic-analysis-of-the-ecj-case-c-3410-oliver-brustle-v-greenpeace-e-v-and-its-ethical-consequences-2/

Buton One of UShttps://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: