"UNUL DINTRE NOI" ROMANIA

Home » “UNUL DINTRE NOI” » DEMNITATEA UMANA

DEMNITATEA UMANA

Advertisements

 DOCUMENTELE UE

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene a fost oficial proclamata de Parlamentul European, Consiliu si Comisie la 7 decembrie 2000, cu ocazia Conferintei Interguvernamentale asupra Tratatului de la Nisa. Ea a facut apoi parte integranta din proiectul de Tratat instituind o Constitutie pentru Europa, iar, in urma esuarii acestuia, a recapatat o existenta de sine statatoare, fiind semnata la Strasbourg in decembrie 2007de catre presedintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, presedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso si presedintele în exercitiu al Consiliului Uniunii, José Sócrates. Conform Tratatului de la Lisabona urmeaza sa primeasca acelasi caracter obligatoriu ca si tratatele Uniunii (explicatie conform acestui link).

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtăşească un viitor paşnic întemeiat pe valori comune.

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

Explicaţie cu privire la articolul 1 – Demnitatea umană

Demnitatea persoanei nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci reprezintă însuşi temeiul drepturilor fundamentale. Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948 a inclus demnitatea umană în preambulul său:

„… întrucât recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în lume”.

În hotărârea sa din 9 octombrie 2001 în cauza C-377/98,Ţările de Jos/Parlamentul European şi Consiliu, Rec. 2001, p. I-7079, punctele 70-77, Curtea de Justiţie a confirmat faptul că dreptul fundamental la demnitatea umană face parte din dreptul Uniunii.

Din hotărâre reiese, în special, faptul că nu se poate face uz de niciunul dintre drepturile înscrise în această cartă pentru a aduce atingere demnităţii altei persoane şi că demnitatea persoanei face parte din substanţa drepturilor înscrise în această cartă. Carta trebuie, prin urmare, respectată, chiar în cazul restrângerii unui drept.

DOCUMENTE SI LEGI ROMANESTI

CURTEA CONSTITUTIONALA:

In contextul

sesizarii  Legii privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical

DECIZIE nr.418 din 18 iulie 2005
asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical

Curtea constitutionala a Romaniei a trebuit sa se pronunte in privinta asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical prin DECIZIA nr.418 din 18 iulie 2005.

Interesant mi s-a parut si acest paragraf:

Curtea reţine că legiferarea creării de fiinţe umane pe cale asistată medical şi prin recurgerea, în parte, la remedii ce nu ţin de firescul evoluţiei umane trebuie să ţină seama nu numai de ocrotirea valorilor menţionate, ci şi de cea consacrată de dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora “România este stat de drept […] în care demnitatea omului […] reprezintă valori supreme […]“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: